Nieuwbouw sporthal De Gouwehal Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen heeft besloten sporthal De Dreef, die door zowel het onderwijs als door sportverenigingen wordt gebruikt, te vervangen door een nieuwe toekomstbestendige en duurzame sporthal. De nieuwe sportaccommodatie, De Gouwehal, wordt tegen de bestaande voetbalkantine van ASW gebouwd. Die is al voorzien van douches en omkleedruimtes, waardoor de nieuwe sporthal uitgevoerd kan worden zonder deze voorzieningen. In samenwerking met InFit Beweegconcepten greep Topos de kans om aan de hand van een ambitiedocument een circulair ontwerp voor de nieuwe sporthal te maken en ging daarom vroeg in het traject in gesprek met de opdrachtgever, gemeente Waddinxveen, om gezamenlijk op te trekken in de duurzaamheidsopgave. De lat werd hoog gelegd.

Locatie

Sniepweg 13G, Waddinxveen