Diensten | Omega Engineering

Wat kan Omega Engineering voor u doen?

Een aantal jaren geleden werd er een uitgewerkt bestek met materiaalomschrijvingen en leveranciers aangeboden aan de installateur om hierop zijn offerte te baseren. In de huidige markt zien we echter een verschuiving van de inhoud van het installatietechnisch bestek richting de elektrotechnisch- en werktuigbouwkundig installateur. De uitwerking (engineering) van de installaties wordt in uitgangspunten omschreven waarna de installateur hier invulling aan dient te geven welke meteen ten grondslag ligt aan zijn offerte voor het project.

De installateur is dus zelf verantwoordelijk voor een ontwerp conform de vigerende regels en normeringen en de uitgangspunten voor de opdrachtgever.

Hierin bevinden zich ook meteen de mogelijkheden om zich te onderscheiden. Slim omgaan met techniek en verstandige materiaalkeuzes zorgen voor een toegevoegde waarde bij het engineeren en calculeren van een project.

Omega Engineering kan deze uitdaging voor u aangaan. Wij zullen met kennis en kunde uw opdracht uitvoeren en u voorzien van een doordacht ontwerp, materiaalkeuzes en bijbehorende calculatie.

  

Advies & Ontwerp

Bij nieuwbouw en/of renovatie van een bestaand gebouw verdienen de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties de nodige aandacht. De integratie van de techniek in een project is hierbij een van de belangrijkste onderdelen om een bevredigend resultaat te behalen. Het is evident dat de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever in een concreet ontwerp worden vertaald. Als adviesbureau kunnen wij de totale engineering en advisering bij projecten verzorgen om tot een concreet en uitgedacht ontwerp te komen.
Onderdelen waarover nagedacht dient te worden zijn onder andere:

 • Waterleiding
 • Riolering
 • Sanitair
 • Brandbeveiliging
 • Gas installatie
 • Verwarmings installatie
 • Koel installatie
 • Regeltechniek (Gebouw Beheer Systeem)
 • Aarding
 • Bliksembeveiliging
 • Potentiaalvereffening
 • Energiedistributie
 • Noodstroomvoorziening (UPS & NSA)
 • Kanalisatie
 • Brandmeld detectiesysteem
 • Ontruimingsinstallatie
 • Geluidsinstallaties
 • Verlichting
 • Noodverlichting
 • EIB/KNX systeem
 • Data infrastructuur
 • Beveiliging
 • CCTV
 • Toegangscontrole
 • Zonwering
 • Toepasbaarheid van een PV systeem
 • Energiezuinige maatregelen

Al deze zaken staan niet op zich maar zijn onderdeel van de gehele elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installatie. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de architectuur, het beoogde gebruik van het gebouw, de regelgeving en het beschikbare budget voor de realisatie. In overleg met de architect, gebruiker en overige partijen geven wij gedegen advies over de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installatie.

Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Calculaties

Wat is er belangrijk bij projectverwerving? Onderscheiding op prijs en kwaliteit zijn belangrijk om uw calculatie te onderscheiden en hiermee uw scoringskans te vergroten. Wij zorgen ervoor dat uw calculatie op beide punten scoort.
Is er een bestek met tekeningen voorhanden dan houden wij deze aan voor de calculatie. Eventuele bezuinigingsmogelijkheden worden met u overlegd en separaat naast de basiscalculatie aangeboden.
Is er geen bestek beschikbaar maar een VO (Voorlopig Ontwerp) of DO (Definitief Ontwerp)? Dan zal het meest efficiënte ontwerp uitgewerkt worden en dienstdoen als basis voor de calculatie.

Wat krijgt u aangeleverd?

 • U ontvangt de offerte in Excel of indien gewenst als Syntess Atrium exportbestand.
 • Hierna wordt een afspraak met u gemaakt om de calculatie inhoudelijk met u te bespreken om u inzicht in de opbouw van de calculatie te geven. U krijgt dan een map met alle stukken overhandigt. In deze map zit het aangeleverde bestek & tekeningen en de Nota`s van Inlichtingen, een afdruk van de begroting, een  financieel overzicht van de aangevraagde offertes ter vergelijking en een afdruk van de offertes.
 • U ontvangt een overzicht van besparingsmogelijkheden ten opzichte van de uitvraag.
 • Als uitgangspunt voor de elektrotechnische normen worden de UNETO-VNI montagetijden in de calculatie gebruikt.
 • Als uitgangspunt voor de werktuigbouwkundige installatie worden de normen van Gustav Ende in de calculatie gebruikt.
 • U ontvangt een technische omschrijving in Word van de calculatie. (Optie)

Wat kan er nog meer?

Wij zijn bekend met Syntess Atrium, Install Office en ACTO. Indien gewenst kunnen wij op locatie de begroting invullen of u kunt ons op afstand laten inloggen op uw netwerk om de begroting in uw netwerkomgeving in te vullen.

Wat zijn de kosten

Vooraf wordt er met u besproken welke werkzaamheden u door ons wilt laten verrichten. U kunt kiezen om de werkzaamheden op verschillende manieren te laten uitvoeren:

 • Projectbasis. Er wordt vooraf een vaste prijs voor het project overeengekomen.
 • Regie. Het aantal besteedde uren tegen een vooraf overeengekomen uurtarief.
 • Percentage van de aanneemsom bij grotere projecten.

De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en aan u toegezonden. Nadat u schriftelijk of via de mail akkoord heeft gegeven wordt er aangevangen met de werkzaamheden.