Kwaliteit & Duurzaamheid | Omega Engineering

Bij Omega Engineering is het leveren van hoge kwaliteit de kern van alle processen en een onmisbaar onderdeel van ons kwaliteitsmanagementsysteem dat uiteraard voldoet aan alle kwaliteitsnormen.

Onze ontwerpen en calculaties worden uitgevoerd met het oog op energiebeheer, duurzaamheid en vanuit een milieubewust oogpunt. In overleg met onze opdrachtgever zullen deze innovatieve technieken waar mogelijk worden geïmplementeerd in een ontwerp en/of een calculatie om de exploitatiekosten beheersbaar en rendabel te houden.